Höstmöte och föredragsafton med Marko Lamberg 20.11.2019: ”Malin Matsdotters liv – från en österbottnisk allmogekvinna till en levande bränd häxa”

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 20 november 2019 kl. 17.15 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 312.

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

  • Verksamhetsplan för 2020
  • Budget för 2020 samt fastställande av årsavgifterna
  • Val av styrelsens ordförande för 2020
  • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2020–31.12.2021. I tur att avgå: Michaela Bränn, Tomas Sjöblom och Robert Stjernberg.
  • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2020–31.12.2022. I tur att avgå: Peter Stadius, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck.
  • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2020
  • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2020
  • Val av revisorer samt suppleanter för dessa

Efter mötet ca kl. 18.00 följer en föredragsafton med Marko Lamberg:

Malin Matsdotters liv – från en österbottnisk allmogekvinna till en levande bränd häxa

I början av 1630-talet flyttade den unga Malin Matsdotter från finska Österbotten till det svenska rikets huvudstad Stockholm. Cirka 40 år senare brändes Malin levande på bål, anklagad för häxeri och trolldom. I sitt föredrag berättar Marko Lamberg om sin nyutkomna bok Noitaäiti: Malin Matsintyttären tarina (SKS 2019, utkommer inom kort även på svenska) och om den rädsla för trolldom som fick hela Stockholm i sitt grepp under 1670-talet och om de fördomar som utpekade finnar som särskilt benägna att utöva svart magi.

Marko Lamberg är docent i nordisk historia och har tidigare varit verksam som professor vid Stockholms universitet.

Efter programmet följer samkväm till självkostnadspris.

Välkomna!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer