Höstmöte och föredragsafton

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte tisdagen 16 november 2021 kl. 17.00 i Aalto-universitetets lokaler i Tölö (tidigare Finska handelshögskolan) på Runebergsgatan 14–16, sal A310 (3. vån.). Efter mötet följer ett föredrag med professor Henrik Meinander.

Mötet och det efterföljande föredraget kan även följas på distans via den digitala mötestjänsten Zoom. För att delta på distans krävs en möteslänk samt ett lösenord. Deltagare som önskar delta på distans uppmanas därför att i god tid före mötet (senast kl. 15 samma dag) anmäla sig via det anmälningsformulär som finns på föreningen webbplats. Efter anmälan får deltagarna en bekräftelse som innehåller möteslänken och lösenordet.

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

  • Verksamhetsplan för 2022
  • Budget för 2022 samt fastställande av årsavgifterna
  • Val av styrelsens ordförande för 2022
  • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2022–31.12.2023. I tur att avgå: Michaela Bränn, Tomas Sjöblom och Robert Stjernberg.
  • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2022–31.12.2024. I tur att avgå: Holger Weiss, Johns Strömberg, Johanna Wassholm och Henrika Tandefelt.
  • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris 2022
  • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris 2022
  • Val av revisor och verksamhetsgranskare samt ersättare för dessa

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag med professor Henrik Meinander:

Ord och bild

Tankar om essäböckerna Aho & Soldan: Suomi 1950-luvun väreissä (2019) och Tikkanen linje: tidsbilder 1967–1972 (2021).

Välkomna!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer