Höstmöte på Riddarhuset

Höstmöte på Riddarhuset

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 15 november 2023 kl. 17.00 på Riddarhuset (Riddaregatan 1).

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

  • Verksamhetsplan för 2024
  • Budget för 2024 samt fastställande av årsavgifterna
  • Val av styrelsens ordförande för 2024
  • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2024–31.12.2025. I tur att avgå: Michaela Bränn, Alexander Karlman och Anna Öhman.
  • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2024–31.12.2026. I tur att avgå: Charlotta Wolff, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman.
  • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris 2024
  • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris 2024
  • Val av revisor och verksamhetsgranskare samt ersättare för dessa

Höstmötet hålls på Riddarhuset i Helsingfors som togs i bruk 1862. I år har det därmed förflutit 160 år sedan Finlands andra lantdag inleddes i Ridderskapets och adelns hus. Efter mötet berättar riddarhusgenealogen Magdalena af Hällström om Riddarhusets genealogiska verksamhet samt förevisar bygganden.

Välkommen!

Bild: Riddarhuset 1890-talet, foto: K. E. Ståhlberg. Museiverket / Finna

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer