Höstresa till Tallinn 8-9.9.2012

Historiska föreningen ordnar en höstresa till Tallinn med temat Från Reval till Tallinn – från provinsstad till industristad. Sista anmälningsdag 6.8.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer