Höstresa till Tartu 19-21.9.2008

Historiska föreningen arrangerar en höstresa till Tartu med temat Dorpat – från biskopsdöme till universitetsstad den 19-21.9.2008.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer