INSTÄLLD: Föredragsafton om Ahnenerbe 15.10.2013

Tyvärr är föredragsaftonen tisdagen den 15 oktober 2013 med fil.dr Malte Gasche om SS-organisationen ”Ahnenerbe” och Norden inställd p.g.a. sjukdomsfall. Vi meddelar om nytt datum senare!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer