Kulturhistorisk exkursion till Norrmark och Björneborg 15.5.2010

Historiska föreningen arrangerar lördagen den 15 maj 2010 en ”Kulturhistorisk exkursion till Norrmark och Björneborg”. Anmälan senast torsdagen den 6 maj!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer