Museiafton 11.10 2012 kl. 16.30: MAYA III Life – Death – Time

Historiska föreningen r.f. inbjuder till museiafton torsdagen den 11 oktober 2012 kl. 16.30 i Didrichsens konstmuseum.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer