Museiafton 24.9.2014: Pehr Hilleström på Sinebrychoff

Historiska föreningen r.f. inbjuder till museiafton onsdagen den 24 september 2014 kl. 17.00 på Konstmuseet Sinebrychoff. Vi besöker utställningen Pehr Hilleström – 1700-talet i blickpunkten. Mer information under aktuellt program.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer