Museiafton 29.11.2011: ”Trogna vänner: kungliga hästar och hundar”

Historiska föreningen inbjuder till museiafton tisdagen den 29 november 2011 kl. 17.30 i Nationalmuseet. Vi ser utställningen ”Trogna vänner: kungliga hästar och hundar”.  På programmet: kl. 17.30: föredrag av docent Henrika Tandefelt: Gustav III och tornerspelen (Infocentret, andra våningen) och kl. 18.00: guidning av fil. mag. Julia Dahlberg. Museiaftonen är gratis. Samkväm efteråt till självkostnadspris på restaurang Ostrobotnia. VÄLKOMMEN!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer