Museibesök

Akseli Gallen-Kallela på Nationalmuseum

Historiska föreningen inbjuder till ett museibesök på Finlands Nationalmuseum torsdagen 26 januari 2023 kl. 15.00. Vi besöker utställningen om Akseli Gallen-Kallela. Vi träffas kl. 14.50 i museets entré. Entréavgiften betalas av deltagarna (ta med ditt Museikort!). Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen.

Med på guidningen ryms högst 25 deltagare. Anmälning till besöket sker via en elektronisk blankett eller till föreningens sekreterare Alexander Karlman, telefon 040 823 29 63, epost alexander.karlman (at) helsinki.fi. Deltagare antas i anmälningsordning.

Nationalmuseets utställning belyser Akseli Gallen-Kallelas långa karriär och tar upp den internationellt kända konstnärens mångsidiga produktion. Utställningen visar Gallen-Kallelas mest kända målningar: verk med temat Kalevala, verk som beskriver Finlands folk och natur samt målningar från otaliga resor.

Samtidigt får betraktaren lära känna konstnären som passionerat experimenterade med nya tekniker, och som förutom konst även gjorde grafik, designade medaljer, textilier, möbler och arbetade som arkitekt. Utställningen lyfter fram den produktiva konstnären samt berättar om den internationellt ansedda konstnärens karriär i en tid då Finland och Europa var i omvälvning.

Välkommen!

Bild: Akseli Gallen-Kallela vid freskerna i Nationalmuseum 1928. Källa: Historiska bildsamlingarna, Museiverket.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer