Museibesök 22.10.2009: Foto Signe Brander

Historiska föreningen besöker torsdagen den 22 oktober 2009 kl. 17.00 Helsingfors stadsmuseums fotoutställning ”Foto Signe Brander”. Förhandsanmälningar senast onsdagen den 21 oktober till Michaela Bränn, per e-post till adressen michaela.brann(at)kolumbus.fi eller per telefon till 040-563 1492 (mellan kl. 9–16). Besöket är gratis för föreningens medlemmar.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer