Museibesök

Kvinnokagalen på Päivälehtimuseet

Historiska föreningen inbjuder till ett museibesök på Päivälehtimuseet (Ludvigsgatan 2–4) onsdagen 15 februari 2023 kl. 16.00–17.30. Under besöket guidas vi i utställningen Kvinnokagalen – motstånd och upplysning under ofärdsåren 1899–1906 av forskardoktor, FD Reetta Hänninen (Helsingfors universitet) som har skapat utställningen. Guidningen sker på finska men det finns möjlighet att ställa frågor på svenska.

Med på besöket ryms högst 25 personer. Anmälning till besöket sker via en elektronisk blankett eller till föreningens sekreterare Alexander Karlman, telefon 040 823 29 63, epost alexander.karlman@helsinki.fi. Deltagare antas i anmälningsordning.

Utställningen om kvinnokagalen belyser händelser och sinnesstämningar under den s.k. första förtrycksperioden i Finland. Kvinnokagalen var ett hemligt sällskap som grundades våren 1902 då en grupp kvinnor som protesterat mot förryskningsåtgärderna tog en aktivare roll i motståndsarbetet. Det ytterst hemliga kagalarbetet var någonting nytt och spännande, nästan berusande. Flygblad transporterades i fickor som sytts i underkjolar och strumpor, tårtkartonger och lönnfack i bagaget.

Kvinnorna skickade kodade meddelanden till varandra och använde på förhand överenskomna kodord när de ringde i telefon. På mötena hade de för säkerhets skull handarbetet med sig: om en gendarm skulle ha uppenbarat sig, såg kvinnoskaran ut som en harmlös syförening.

Välkommen!


Bild: Päivälehtimuseet.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer