Museibesök

Alexander Lauréus på Sinebrychoffs konstmuseum

Historiska föreningen inbjuder till ett besök på utställningen Alexander Lauréus – mot Rom i Sinebrychoffs konstmuseum (Bulevarden 40) onsdagen 17 maj 2023 kl. 17.00. Vi träffas kl. 16.50 i museets entré. Entréavgiften betalas av deltagarna (ta med ditt Museikort!). Under besöket guidas vi av utställningens kurator, FM Lotta Nylund som inom kort kommer att disputera på en doktorsavhandling om Lauréus liv och verk vid Helsingfors universitet.

Med på guidningen ryms högst femton deltagare. Anmälning till besöket sker via en elektronisk blankett som finns på föreningens webbplats eller till föreningens sekreterare Alexander Karlman, telefon 040 823 29 63, epost alexander.karlman (at) helsinki.fi. Deltagare antas i anmälningsordning.

Den Åbofödde konstnären Alexander Lauréus (1783–1823) hör obestridligen till romantikens centrala konstnärer. Utställningen följer Lauréus från Åbo till Stockholm, och därifrån via Paris till Rom, där han dog endast 40 år gammal.

Enstaka verk av Lauréus har ofta visats på utställningar, men någon omfattande översikt över hela hans produktion har inte visats i Finland på fyrtio år. Utställningen ger en heltäckande översikt och nya synvinklar på Lauréus liv och konst. Museet har fått låna verk från över tjugo olika samlingar i Finland och Sverige, inklusive flera verk från privata samlingar och verk som aldrig tidigare har ställts ut i Finland.

VÄLKOMMEN!

Bild: Alexander Lauréus (1783 – 1823): Rövare hos en herdefamilj, 1823. Nationalmuseum, Stockholm. Bild: Erik Cornelius, Nationalmuseum, Stockholm.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer