Museibesök

Sprutmästarens gård och Martta Bröyers jubileumsår

Historiska föreningen inbjuder till ett guidat museibesök onsdagen 21 september 2022 kl. 17.00 i Sprutmästarens gård (Kristiansgatan 12, Helsingfors). Vi guidas i museet av historiker Anna Finnilä från Helsingfors stadsmuseum. Besöket är gratis för föreningens medlemmar.

I Sprutmästarens gård kan man stifta bekantskap med vardagen i en lägre tjänstemans hem på 1860- och 1870-talen i Kronohagen. Under sommaren har man i huset uppmärksammat att det i år har gått 125 år sedan danskonstnärinnan Martta Bröyer (1897–1979) föddes. Bröyer, som var en av pionjärerna inom modern dans i Finland, har också utmärkt sig som en värnare av kulturarv och hon räddade sitt släkthus på Kristiansgatan 12. Huset är i dag känt som Sprutmästarens gård och en del av Helsingfors stadsmuseum.

Martta Bröyer, som var en av pionjärerna inom modern dans i Finland, skapade på 1920–1930-talet en egen stil, där dansen ackompanjerades av recitation. En gång i tiden fick konstformen ett motstridigt mottagande. Nu inspirerar den också dagens aktörer.

Bild: Martta Böyer hemma i Sprutmästarens gård 1974. Foto: Patrick Oras. Helsingfors stadsmuseum / Finna.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer