Programafton 28.11.2012: ÖRNARNAS SKUGGOR, Finland år 1812

Historiska föreningen inbjuder till programafton onsdagen den 28 november 2012 kl. 17.30 i Riksarkivet, Fredsgatan 17. Vi ser utställningen ÖRNARNAS SKUGGOR, Finland år 1812. Programaftonen inleds med ett seminarium kring temat för utställningen och utställningsboken. Vi lyssnar till anföranden av riksarkivarie Jussi Nuorteva, professor Matti Klinge och docent Jyrki Paaskoski. Efter seminariet ser vi utställningen under ledning av forskare, fil. mag. Pertti Hakala.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer