Programafton 29.10.2019: Nytt på forskningsfronten!

Vill du veta mer om vilken forskning som för tillfället pågår inom ämnet historia? Historiska föreningen arrangerar en kväll för ny forskning tisdagen 29 oktober 2019 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 208).

Vilka ämnen och frågeställningar intresserar forskare inom historia just nu och vilka forskningsprojekt pågår just nu? Under Historiska föreningens programafton för ny forskning får yngre och äldre forskare inom historia berätta om helt nya, eller nyligen påbörjade forskningsprojekt.

Under kvällen får vi bland annat träffa doktorand, FM Fanny Johansson-Stockford som berättar om sitt avhandlingsprojekt med äldre regentporträtt och universitetslektor, docent Johan Strang som berättar om ett nyligen påbörjat forskningsprojekt som undersöker hur Norden ifrågasatts och återuppfunnits efter 1989. De berättar om de tillsvidare ännu öppna frågor som deras forskning behandlar samt om vad som gör dem nyfikna inför det egna ämnet.

Kvällen avslutas med en diskussion om trender och nya teman i aktuell historisk forskning.

Varmt välkomna!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer