Programafton

Människo- och djurfigurer på Helsingfors fasader

Politik, religion, skräck, erotik, esoteri och humor

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med arkitekt och konstnärsprofessor Juha Ilonen torsdagen 12 maj 2022 kl. 17.00 i Aalto-universitet (Runebergsgatan 14–16A, sal 310).

Arkitekt Juha Ilonen är även författare, forskare och fotograf. Han har gett ut flera böcker om Helsingfors och stadens arkitektur och miljöer. I sin senaste bok Julkisivustakatsojat. Ihmis- ja eläinhahmot Helsingin arkkitehtuurissa (AtlasArt 2021) vänder han blicken mot detaljerna i stadsarkitekturen. Boken behandlar djur och människor i fasadernas ornament, reliefer, skulpturer och andra bilder.  De förmedlar olika meddelanden och betydelser om politik, religion, skräck, erotik, esoteri och humor.

Föredraget åtföljs av en kort promenad i omgivningarna.

Varmt välkomna!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer