Programkväll 17.3.2011: VERKLIGHETENS ILLUSION: NATURALISMEN OCH DESS TID

Programkvällen torsdagen den 17 mars 2011 har temat: VERKLIGHETENS ILLUSION: NATURALISMEN OCH DESS TID. Den inleds med ett miniseminarium vid Helsingfors universitet, som börjar kl. 17.00. Efter seminariet ser vi utställningen VARDAGENS HJÄLTAR på Ateneums konstmuseum. Efteråt samkväm vid närliggande restaurang.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer