Programkväll och julsamkväm 27.11.2008

Historiska föreningen inbjuder till årets sista programkväll och julsamkväm torsdagen den 27 november 2008 kl. 18.00 på Historiska institutionen, Helsingfors universitet (Unionsg. 38 A, 2:a vån, sal 205). Fil.mag. Eva Gädda, Gunnar Mickwitz-pristagare 2007, håller föredrag under rubriken: ”LOF SKE DIG, KRIST, EWINNERLIG”, Zacharias Topelius psalmer i 1886 års psalmbok.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer