Programkväll 28.2.2011: Finlandspaviljongen i Paris 1900 återuppstår!

Årets första programkväll måndagen den 28 februari 2011 kl. 18 med temat: ”Finlandspaviljongen i Paris 1900 återuppstår!” Programkvällen inleds med ett föredrag av fil. dr Derek Fewster om virtualverklighet och historieskrivning. Därefter bekantar vi oss med den virtuella modellen av paviljongen. Förevisningen av paviljongmodellen sker med ett unikt special-arrangemang enkom för detta tillfälle!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer