Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris

Sveaborg: fästningen och världsarvet

Historiska föreningen uppmärksammar utdelningen av det tionde Gösta Mickwitz-priset med ett eftermiddagsseminarium onsdagen 20 april 2022, kl. 14.00–18.00 i Aalto-universitetet (Runebergsgatan 14–16A, sal A300). Seminariet kan också följas på distans.

Gösta Mickwitz pris utdelas ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond och tillfaller en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Prissumman är 4 000 €.


Det tionde Gösta Mickwitz-priset tillfaller Samfundet Ehrensvärd rf för samfundets värdefulla arbete med att sprida kunskap om Sveaborg och dess historia. Priset överräcks under ett eftermiddagsseminarium som uppmärksammar fästningen som världsarv och turistattraktion samt föremål för kontinuerlig historisk forskning.


Seminariet är gratis. Deltagande kräver förhandsanmälan senast den 13.4 via webblankett på Historiska föreningens hemsidor eller till sekreterare Nina Johansson (nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460). Deltagare som önskar delta på distans och som meddelat detta vid anmälan får en länk till den digitala mötestjänten Zoom per e-post.

Program

  • Ordförande, FD Julia Dahlberg, Historiska föreningen: Välkomstord.
  • Professor Martin Hårdstedt (Umeå universitet): Fästningen Sveaborg i sitt större sammanhang.
  • FD, forskare Sofia Gustafsson (Helsingfors universitet): Människorna bakom murarna: fästningsbyggarna på Sveaborg på 1750-talet.
  • Professor Suzie Thomas (Universiteit Antwerpen): World Heritage: Universal Values and Local Challenges.
  • Priskommitténs ordförande, FD Jennica Thylin-Klaus: Utdelning av Gösta Mickwitz pris.
  • Samfundet Ehrensvärds ordförande, ordenskansler Jussi Nuorteva: Pristagaren har ordet.
  • Skål för pristagaren.

VARMT VÄLKOMNA!

Bild: Volker von Bonin, Sveaborg 1955, Helsingfors stadsmuseum / Finna.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer