Svenskt program vid Finska historiedagarna 13.2.2010

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid Finska historiedagarna XI Lahtis 13.2.2010. Tema för programhelheten är: Mellan Alexander och Bernadotte. Finlands och Sveriges vägval i Napoleonkrigens Europa.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer