Temakväll 14.10.2015: ”Nytt ljus på sjutton-hundratalet” samt presentation av HTF:s Open Access portal

Historisk Tidskrift för Finland och Historiska föreningen har glädjen att inbjuda till en temakväll onsdagen 14.10.2015 med anledning av tidskriftens kommande temanummer om 1700-talets kulturhistoria. Temakvällen går under rubriken: Nytt ljus på sjuttonhundratalet. Temakvällen arrangeras kl. 18.00 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6.

Program: 

Docent Charlotta Wolff

”Sinnesintryckens kulturhistoria”

Hur kan man skriva sinnesintryckens historia? Hur såg man på konst på 1700-talet? Varför blev det slagsmål på teatern och varför svimmade konsertpubliken? Föredraget behandlar särskilt lyssnandets och musiksmakens historia och dess politiska dimensioner.

FM Sophie Holm

”New Diplomatic History – om det intressanta i tidigmodern diplomati”

Tidigmoderna diplomaters bakgrund, uppgifter och arbetsvillkor röner sedan ett tiotal år förnyat intresse inom historievetenskapen och dess granndiscipliner. Men varför bör vi intressera oss för ämnet och vad är nytt i den nya diplomatihistorien? Doktorand Sophie Holm ger en överblick av ett forskningsfält i frammarsch.

Historisk Tidskrift för Finland har digitaliserats och publiceras under hösten i ett nytt digitalarkiv med open access.  Kvällen avslutas med en presentation av arkivportalen samt en högtidlig skål.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer