Trialog 4.5.2019: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att förstå vad som händer i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, Helsingfors), lördagen 4 maj 2019, kl. 13.00–19.00. Programmet består av en trialog mellan prof. Jayne Svenungsson (Lund), prof. Bernhard Waldenfels (Bochum) och prof. Christoph Türcke (Leipzig).

Trialogen Minnets framtid arrangeras av Stiftelsen för verkningshistoriska studier och Historiska föreningen tillsammans med Centre for Historical Ontology och Aue-Stiftung.

Varmt välkomna!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer