Tryckfrihet, censur och offentlighetsprincip i 250 år, vid XVII Finska historiedagarna i Lahtis 6.2.2016

Finska historiedagarna XVII i Lahtis 2016


6.2.2016: Tryckfrihet, censur och offentlighetsprincip i 250 år


Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna den 6 februari 2016 i Sibeliushuset i Lahtis. Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. För närmare information om hela programmet se: www.suomalaisethistoriapaivat.fi

Avfärd: Lördag 6 februari kl. 8.00 med abonnerad buss (Helsingfors turistbuss) frånKiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Helsingegatan och Sturegatan.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Programmet är gratis. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på busstransporten.

Deltagare som inte är medlemmar i föreningen betalar 15 euro för bussen. Avgiften betalas till Historiska föreningen (FI16 4055 1140 0010 11, meddelande ”Lahtis” och deltagarens namn) senast 5.2. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas summan inte.

Lunch och kaffe på egen bekostnad. Föreningen bjuder studerande medlemmar på lunch.

Bindande anmälan senast må 1.2.2015 per WEBBBLANKETT
eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(A)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer