Utställningsbesök 12.10.2018: Amos Rex

Historiska föreningen besöker konstmuseet Amos Rex (Mannerheimvägen 22–24)  fredagen 12 oktober 2018 kl. 17.00. Vi träffas kl 16.45 utanför Amos Rex, vid Glaspalatset (ingången från Mannerheimvägen) och går in tillsammans.

Det nya konstmuseet Amos Rex i och under Glaspalatset visar nydanande, ofta tekniskt experimenterande samtidskonst, 1900-talets modernism samt utställningar som presenterar forna kulturer. Förutom växlande utställningar finns här en permanent utställning som presenterar Sigurd Frosterus postimpressionistiska konstsamling.

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen under besöket. Entréavgiften till museet kostar 18 euro per person (12 € för pensionärer och 5 € för studerande) och betalas av deltagarna på platsen. De deltagare som har ett museikort erhåller gratis inträde med kortet. Med på visningen ryms högst 25 personer i anmälningsordning. Anmälningar via elektronisk blankett eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460 senast den 11.10.2018. 

Varmt välkomna!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer