Utställningsbesök 12.3.2019: ”Finlands ordnar 100 år” på Riksarkivet

Historiska föreningen inbjuder sina medlemmar till ett besök på Riksarkivets utställning Finlands ordnar 100 år tisdagen 12 mars kl. 16.30 tillsammans med docent John Strömberg.

Utställningen Finlands ordnar 100 år ordnas med anledning av hundraårsjubileet för Frihetskorsets orden och Finlands Vita Ros’ orden och den presenterar statsordnarnas historia och nutid. Utställningen beskriver hur Finlands ordensväsen utformades 1918–1919 och hur det statliga ordensväsendet har levt i tiden.

De finländska och utländska utmärkelsetecken som förlänades framlidne president Mauno Koivisto (1923–2017) bildar en särskild del av utställningen. Den omfattar flera höga utländska utmärkelsetecken som enligt internationell sedvänja kommer att återbördas till de förlänande länderna efter utställningens slut.

Besöket är gratis för Historiska föreningens medlemmar. Vi träffas i Riksarkivets entré (Fredsgatan 17), senast kl. 16.30. Vänligen observera att besöket sker utanför arkivets öppethållningstider och att det därför inte är garanterat att försenade deltagare kan komma in.

Varmt välkomna!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer