Utställningsbesök 15.10.2019: Caj Bremer: Finsk vardag på Finlands fotografiska museum

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar till ett besök med guidning på Finlands fotografiska museum tisdagen 15.10.2019 kl. 16.30.

Förnyaren av det finska reportagefotot, Caj Bremers (f. 1929) fotoserieklassiker Finsk vardag (1971) visas på Fotografiska museet. Bremer reste runt i Finland och fotograferade människan i dennes egen miljö. Bremer fördjupade sig i frågor som urbaniseringen och hur det lantliga landskapet gav vika för den moderna världen. Hans kamera dokumenterade även missförhållanden, som skövlandet av naturen.

Bremers yrkeskarriär inleddes 1952, när han började som fotograf på Hufvudstadsbladet. Från 1957 arbetade Bremer på Viikkosanomat, där han var den första prisbelönta fotografen. Senare gjorde han en lång karriär på tidningen Helsingin Sanomat. För verkserien Finsk vardag fick Bremer ett statligt pris 1972. Han har också fått statspriset för informationsspridning 1974.

Finlands fotografiska museum ligger i Kabelfabriken (Tallbergsgatan 1 G). Vi samlas inne i museet senast kl. 16.30. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen i utställningen. Deltagarna betalar själva muséets entréavgift. Entréavgiften är 5 euro för grupper över 10 personer. Fritt inträde med Museikortet, Helsinki Card och Tradekas PINS-kort. Inträdet kan också betalas med Smartums kultursedlar.

Museet kan för närvarande tyvärr inte erbjuda en svenskspråkig guide och utställningen presenteras därför på finska.

Varmt välkomna!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer