Utställningsbesök och föredrag 8.5.2019: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel som nyare datorspel innehåller ofta en gnutta av sin samtid, men också av det förflutna. Vilken är egentligen den historiebild som förmedlas genom spelen och vilka slags spel har man spelat i Finland under de senaste 300 åren? Historiska föreningen inbjuder sina medlemmar till en temakväll om spel och spelande onsdagen 8.5.2019 kl. 17.00–19.00 i Finlands Nationalbibliotek (Unionsgatan 36).

Kvällen inleds med ett föredrag av FD Derek Fewster:

Ludo ergo sum – Spel som historieskrivning och historiebruk

Därefter inbjuds föreningens medlemmar till ett guidat besök (på finska) i Nationalbibliotekets utställning Från tärningar till ettor och nollor – 200 år av spelande i Finland. Utställningen visar hur den finländska spelkulturen med spel, spelare, utrustning och spelminnen har utvecklats under tre århundraden samt hur spelen har reflekterat sin samtid. I utställningen finns brädspel från 1800-talet och framåt, sällsynta hobbytidningar för hemdatorsentusiaster från 1980-talet och en videoöversikt över finländsk spelstreaming.

Besöket är gratis. Vi träffas vid Nationalbibliotekets entré (Unionsgatan 36) kl. 16.55.

Varmt välkomna!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer