Utställningsbesök och föredragsafton

EVENEMANGET FLYTTAS: Herrgården vid Kungsvägen

På grund av den strejk som planeras bryta ut under torsdagen 14 december och som omfattar offentliga transportmedel såsom tåg, bussar och metro kommer det planerade besöket på Esbo stadsmuseum att INHIBERAS. Ett nytt besök ordnas i stället i januari 2024. Mer information följer inom kort.

Historiska föreningen inbjuder till ett museibesök med guidning samt efterföljande föredrag på Esbo stadsmuseum KAMU i utställningscentret Wee Gee (Flitarvägen 5, Hagalund) torsdagen 14 december 2023 kl. 17.00. Föreningen bjuder sina medlemmar på museets guidning samt den efterföljande föreläsningen. Deltagarna betalar själva museets entréavgift (kom ihåg Museikortet!)

Med på guidningen ryms högst 20 deltagare. Anmälning till besöket sker via en elektronisk blankett som finns på föreningens webbplats www.historiskaforeningen.fi eller till föreningens sekreterare Alexander Karlman, telefon 040 823 29 63, epost alexander.karlman@helsinki.fi. Deltagare antas i anmälningsordning.

Esbogård var fram till 1800-talet den viktigaste herrgården i Esbo socken och ett av de största godsen i Finland. Godset, som grundades av Gustav Vasa 1556, har genom tiderna haft kopplingar till den nationella maktpolitiken på högsta nivå.

Ett nytt forskningsprojekt har undersökt Esbogårds långa och mångfasetterade historia. Projektets syfte är att tillföra ny information om Esbogård och dess historia. Forskningsresultaten presenteras i en gedigen publikation och i en utställning på Esbo stadsmuseum som öppnas i oktober 2023. Efter ett guidat besök i utställningen håller museets intendent Tryggve Gestrin en föreläsning under rubriken Gården och dess landskap.

Välkommen!

Bild: Esbo gård 1910-1920, Historiska bildsamlingarna. Museiverket / Finna.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer