Utställningsbesök

Promotio 1643–2023

Jubel enligt tradition

Historiska föreningen inbjuder till ett utställningsbesök på Nationalbiblioteket (Unionsgatan 36) tisdagen 19 september kl. 17.00.

Promotionen är den finländska universitetsvärldens mest betydande fest, där magistrar och doktorer får sina akademiska gradbeteckningar under noggrant reglerade former. I Finland har traditionen bevarats bättre än någon annanstans i världen. Det välbevarade protokollet och festligheternas form har bestått genom såväl maktskiften och krig som olika åsiktskonjunkturer. Tron på de gemensamma ritualerna har kvarstått.

Nationalbibliotekets utställning belyser de olika delarna av promotionsceremonin med hjälp av bilder, konstverk, arkivfynd och olika föremål som visar promotionens historia från 1600-talet till idag. Under besöket guidas vi av utställningens kurator, FD Kristina Ranki.

Välkommen!

Foto: Helsingfors universitets filosofiska fakultetens promotion 1932, foto: Hugo Sundström. Museiverket /Finna.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer