Vårexkursion 31.5.2011: Historia under ytan – Det marinarkeologiska kulturarvet vädrar dagsljus på Sveaborg

Historiska föreningen inbjuder till vårexkursion tisdagen den 31 maj 2011 under temat:

Historia under ytan – Det marinarkeologiska kulturarvet vädrar dagsljus på Sveaborg.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer