Vårmöte 6.4.2011 med föredrag: ”Återerövringen av Tammerfors och andra minnesspektakel – skapandet av det officiella minnet av frihetskriget”

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 6 april 2011 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6. Efter mötet följer kl. 18 föredrag av fil.dr Aapo Roselius under rubriken: Återerövringen av Tammerfors och andra minnesspektakel – skapandet av det officiella minnet av frihetskriget.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer