Vårmöte med föredrag 23.3.2010: Nationen växer fram, och vad sedan… Diplomati, finlandsbilden och country branding

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen den 23 mars 2010 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6. Efter mötet följer föredrag och diskussion kring temat nationer som varumärken eller ”brands”, då professor Laura Kolbe framträder med inlägget: ”Nationen växer fram, och vad sedan … Diplomati, finlandsbilden och country branding”.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer