Vårmöte med föredrag 24.3.2015: ”Aktiva, medvetna och supande män. Mannen som ideal och problem i den socialpolitiska litteraturen vid 1900-talets mitt”

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen den 24 mars 2015 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

·      Verksamhetsberättelse för år 2014

·      Bokslut för år 2014

·      Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av FD Hanna Lindberg under rubriken:

”Aktiva, medvetna och supande män. Mannen som ideal och problem i den socialpolitiska litteraturen vid 1900-talets mitt”

Hanna Lindberg disputerade för doktorsgraden vid Åbo Akademi år 2014 med avhandlingen Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970. I avhandlingen analyseras betydelsen av kön i den vetenskapliga socialpolitiken vid 1900-talets mitt, i synnerhet med fokus på Heikki Waris (1901–1989) produktion. Waris var Finlands första professor i socialpolitik, som efter andra världskriget etablerades som ett akademiskt ämne vid de finländska universiteten, och Waris blev känd som en av tidens främsta auktoriteter på den finländska socialpolitiken. 

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer