Vårmöte med föredrag 7.4.2016: FD Aapo Roselius: Den blåsvarta fanan – finsk fascism under mellankrigstiden

Vårmöte med föredrag 7.4.2016

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte torsdagen 7 april 2016 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 405), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

  • Verksamhetsberättelse för år 2015
  • Bokslut för år 2015
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Efter mötet ca kl. 17.30 följer ett föredrag av FD Aapo Roselius under rubriken:

Den blåsvarta fanan – finsk fascism under mellankrigstiden

FD Aapo Roselius har tillsammans med docent Oula Silvennoinen och docent Marko Tikka skrivit boken Suomalaiset fasistit. Mustan sarastuksen airuet (WSOY, 2016). Verket berättar om den finska fascismens målsättningar, idéer och aktörer under mellankrigstiden. Författarna diskuterar bland annat hur fascismen spred sig och fick understöd utanför offentligheten bland personer med centrala positioner inom både näringslivet och det övriga samhället. Samtidigt visar de hur den finska fascismen förhåller sig till den Europeiska fascismens historia. Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris på restaurang Zinnkeller. 

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer