Vårmöte med föredrag av Kirsi Vainio-Korhonen 3.4.2019: Besiktningskvinnor i Åbo och deras uppehälle under 1830- och 1840-talet

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 3 april 2019 kl. 17.15 i Vetenskapernas hus (sal 505), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

  • Verksamhetsberättelse för år 2018
  • Bokslut för år 2018
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av professor Kirsi Vainio-Korhonen under rubriken:

Besiktningskvinnor i Åbo och deras uppehälle under 1830- och 1840-talet

Kirsi Vainio-Korhonen berättar om sexarbetare i början av 1800-talet och beskriver deras levnadsbanor från barndomen till ålderdomen med Åbo som case study. Hon lyfter fram vanlottades förflutna och försöker rekonstruera icke skrivkunniga människors röst genom polis- och rättsmyndigheternas handlingar.

Kirsi Vainio-Korhonen är professor i Finlands historia vid Turun yliopisto. Hon utkom år 2018 med boken Musta-Maija ja Kirppu-Kaisa. Seksityöläiset 1800-luvun alun Suomessa.

Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer