Vårmöte och föredrag

Kallelse till vårmöte

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 7 mars 2023 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 504. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.


Det är också möjligt att delta i mötet via den digitala plattformen Zoom. Deltagare som önskar delta via Zoom uppmanas att anmäla detta via en anmälningsblankett som finns på föreningens webbplats. Efter anmälan får Du en bekräftelse som innehåller länken till föredraget samt lösenord.

Under vårmötet behandlas:
• Verksamhetsberättelse för 2022.
• Bokslut för 2022.
• Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av professor Henrik Meinander:

Kalevi Sorsa, den evige tvåan – reflektioner kring ett forskningsprojekt


Kalevi Sorsa var under 1970- och 1980-talen en av Finlands mest inflytelserika politiker. Henrik Meinander berättar om sitt forskningsprojekt som utmynnade i en biografi över Sorsa och nya insikter om finlandiseringens dimensioner och följder.

VÄLKOMMEN!

Bild: Kalevi Sorsa 1975, Studio Kuvasiskot, Historiska bildsamlingen, Museiverket / Finna.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer