Vårmöte och föredrag 28.3.2012

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 28 mars 2012 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 405. Efter mötet följer föredrag av fil.mag. Sophie Litonius.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer