Vårmöte och föredrag

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 5 mars 2024 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 505. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Under vårmötet behandlas:

  • Verksamhetsberättelse för 2023.
  • Bokslut för 2023.
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av professor Charlotta Wolff:

Diplomati och sällskapsliv

Gustav Philip Creutz och hans filosofiska krets i Paris 1766–1783

Den i Anjala födde greve Gustav Philip Creutz, författare till den stora herdedikten Atis och Camilla, verkade som Sveriges diplomatiska representant i Paris åren 1766–1783. Han gjorde sig där känd som beundrare av de materialistiska upplysningsfilosoferna, som konstsamlare och musikmecenat och som en vid det franska hovet uppskattad agent för Gustav III. I föredraget granskas sällskapslivets betydelse i den tidigmoderna diplomatin, Creutz filosofiska bekantskaper och privatliv i Paris samt hans roll i 1700-talets kosmopolitiska nätverk.

Charlotta Wolff är professor i Finlands historia vid Åbo universitet.

Välkomna!

Bild: Palais de Fontainebleau, okänd konstnär, Rijksmuseum, Amsterdam.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer