Vårmöte och föredrag

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 5 april 2022 kl. 17.00. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Mötet och föredraget hålls i sal 310 i Aalto-universitets lokaler på Runebergsgatan 14–16A (tidigare Finska handelshögskolan) samt på den digitala plattformen Zoom.

Deltagare som önskar delta via Zoom uppmanas att anmäla detta via en digital anmälningsblankett som finns på föreningens webbplats. Efter anmälan får Du en bekräftelse som innehåller länken till föredraget samt lösenord.

Under vårmötet behandlas:
• Verksamhetsberättelse för 2021.
• Bokslut för 2021.
• Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av FD Maria Vainio-Kurtakko:

Ett gott parti – scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv

Maria Vainio-Kurtakko presenterar sin nya bok Ett gott parti – scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv (SLS 2022). Boken kan läsas på tre plan: det är dels historien om ett äktenskap, dels en betraktelse av hur det moderna genombrottets nya idéer krockade med invanda mönster, men framför allt är det en studie av social positionering – om hur man gjorde för att navigera rätt i Helsingforssocieteten och i Paris. Vainio-Kurtakko talar om källkritikens svåra konst och berättar också om spännande strövtåg i privata brevsamlingar.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer