Vårmöte och seminarium 4.4.2013

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte torsdagen den 4 april 2013 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 404. Efter mötet följer ett seminarium under rubriken Kvinnor, utbildning och samhälle i 1800-talets Finland.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer