XX Finska historiedagarna i Lahtis 9.2.2019

Nöd, död och lust, ca. 1300–1900

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen 9 februari 2019 i Sibeliushuset i Lahtis. Det svenskspråkiga programmet för de XX Finska historiedagarna behandlar livet och dess villkor från medeltiden fram till 1900-talets början. Vilken inverkan hade klimatet på 1800-talets samhälle? Vad innebar äktenskapet för en kvinnas samhällsställning och hur såg en god och ärorik död ut under medeltiden och under 1700-talet? Dagens program dryftar livets stora samtalsämnen  – kärleken, döden och vädret – ur ett social- och kulturhistoriskt perspektiv.

Dagens program består av tre helheter: Klimat och hunger (FM Henrik Forsberg: Hungeråren på 1860-talet och FD Stefan Norrgård: Extremt väder och klimat under den Lilla Istiden 1750–1900), I nöd och lust (FD Charlotte Cederbom: Makt och auktoritet i det medeltida äktenskapet och FD Sofia Gustafsson: Livet som soldathustru på 1700-talet ) samt Döden och den sista viljan (FM Magdalena af Hällström: Äran och döden: militära begravningar 1772–1816 och Professor Mia Korpiola: Dödens lag: rättsliga perspektiv på döden i tidigmoderna Sverige).

Avfärd: Lördagen 9 februari kl. 8.00 med abonnerad buss (Packalén) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Helsingegatan och Sturegatan.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Programmet är gratis. Lunch och kaffe på egen bekostnad. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på busstransporten.  Studerande medlemmar bjuds även på lunch i Lahtis. 

Deltagare som inte är medlemmar i föreningen betalar 15 euro för bussen. Avgiften betalas till Historiska föreningen (FI16 4055 1140 0010 11, meddelande ”Lahtis” och deltagarens namn) senast 6.2. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas summan inte.

Bindande anmälan senast 6.2.2019 per webblankett på föreningens hemsidor eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. För närmare information om hela programmet se: www.suomalaisethistoriapaivat.fi

VÄLKOMNA!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer