XXIV Finska historiedagarna i Lahtis

Brott, straff och rättspraktik

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen 4 februari 2023 i Sibeliushuset i Lahtis. Deltagarna kan också delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. Historiedagarnas program kan också följas digitalt via Finska historiedagarnas hemsidor: www.suomalaisethistoriapaivat.fi.

Årets svenskspråkiga program behandlar rättspraktik samt allmänhetens juridiska färdigheter och rättsliga aktörskap under den svenska och den ryska tiden i Finlands historia.

Så som tidigare år arrangerar Historiska föreningen en busstransport till Lahtis. Bussresan tur och retur kostar 15 euro/person (studerande medlemmar gratis). Avgiften betalas till Historiska föreningen (FI16 4055 1140 0010 11, meddelande ”Lahtis” och deltagarens namn) senast 30.1.2023. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas summan inte.

Avfärd: Lördagen 4 februari kl. 8.30 med abonnerad buss från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 10.00.

Hemfärd: Kl. 17.40 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 19.00.

Lunch och kaffe på egen bekostnad. Studerande medlemmar bjuds på lunch i Lahtis.

Bindande anmälan för deltagare som önskar åka med bussen till Lahtis senast 30.1.2023 per webblankett på föreningens hemsidor eller till föreningens sekreterare Alexander Karlman, telefon 040 823 29 63, epost alexander.karlman (at) helsinki.fi.

Program

10.30–12.00 Rättssystemet och dess funktionärer
Ordförande: FD Julia Dahlberg
Professor emeritus Nils Erik Villstrand: Domaren, eden och moralen i 1700-talets Sverige
Professor Mia Korpiola (Åbo universitet): Okända kvinnliga renskrivare av
rättegångsprotokoll i 1800-talets Finland

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Språk och rättsligt aktörskap
Ordförande: FD Julia Dahlberg
Professor Harry Lönnroth (Jyväskylä universitet): Stadsskrivaren som språkexpert på 1600-talet
Forskardoktor, FD Mari Välimäki (Åbo universitet): Förfalskningsbrott i Finland under början av 1800-talet

14.30–14.45 Kaffe

14.45–16.15 Rättskultur från svenska till ryska tiden
Ordförande: FD Julia Dahlberg
Professor, docent Marko Lamberg (Åbo Akademi): Drömmar i 1600-talets rättskultur
Docent Johanna Wassholm (Åbo Akademi): Rymlingar: efterlysta ryska undersåtar i Finland under 1810-talet.

VÄLKOMMEN!

Bild: Vinterting i Kuhmoniemen ca 1900. Källa: Museiverkets bildsamlingar / Finna.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer