XXV Finska historiedagarna i Lahtis 2024

Trons kraft från medeltiden till Topelius

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen 10 februari 2024 i Sibeliushuset i Lahtis. Temat för det svenska programmet är kyrko- och religionshistoria från medeltiden till 1800-talet. Deltagarna kan också delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. Historiedagarnas program kan också följas digitalt via Finska historiedagarnas hemsidor: www.suomalaisethistoriapaivat.fi.

Så som tidigare år arrangerar Historiska föreningen en busstransport till Lahtis. Bussresan tur och retur kostar 20 euro/person (studerande medlemmar gratis). Avgiften betalas till Historiska föreningen (FI16 4055 1140 0010 11, meddelande ”Lahtis” och deltagarens namn) senast 5.2.2024. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas summan inte.

Avfärd: Lördagen 10 februari kl. 8.30 med abonnerad buss från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 10.00.

Hemfärd: Kl. 17.40 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 19.00.

Lunch och kaffe på egen bekostnad. Studerande medlemmar bjuds på lunch i Lahtis.

Bindande anmälan för deltagare som önskar åka med bussen till Lahtis senast 5.2.2024 per webblankett på föreningens hemsidor eller till föreningens sekreterare Alexander Karlman, telefon 040 823 29 63, epost alexander.karlman@helsinki.fi.

Program

10.30–12.00: Religion, politik och ekonomi på medeltiden

Ordförande: FD Julia Dahlberg
Docent Jaakko Tahkokallio, Helsingfors universitet, Nationalbiblioteket: Medeltida liturgiska bokfragment och det svenska rikets uppkomst
FD Anna-Stina Hägglund, Tammerfors universitet: Donationer och minneskultur i Nådendals kloster på 1400-talet

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30: Helgon, kvinnor och tro på medeltiden

Ordförande: FD Julia Dahlberg
Professor Päivi Salmesvuori, Åbo Akademi: Birgitta av Sverige (d. 1373): teolog och boss lady
FD Sofia Lahti, Tammerfors universitet: Helgonbilder och levd religion i det medeltida Finland

14.30 – 14.45: Paus

14.45–16.15: Religion och litteratur

Ordförande: FD Julia Dahlberg
Professor, biskop emeritus Gustav Björkstrand: Finlandssvenska spår i psalmboken
Doktorand Erika Boije, Uppsala universitet: ”Jag tror som ett folkskolebarn” – Kristen tro i Zacharias Topelius författarskap

Bild: Sankta Birgitta av Sverige, trästaty, Finlands Nationalmuseum /Finna.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer