Finlands bästa historiebloggar efterlyses – föreslå en blogg

Agricola – Suomen historiaverkko, Historiska föreningen och Suomen historiallinen seura tar emot förslag till kandidater för det första bloggpriset inom historia i Finland. Med hjälp av priset vill man lyfta fram välskrivna, intressanta inlägg som hjälper oss att förstå det förflutna eller nyttja kunskap om det förflutna i dag.

Bloggarnas innehåll och nivå, skribentens eller skribenternas aktivitet och bloggens utseende och utnyttjandet av tekniska möjligheter beaktas
vid utvärderingen. Det viktigaste är att bloggen på ett förtjänstfullt sätt berättar om forskning och tolkning av historien.

Ingen indelning i ”professionella” eller ”amatörer” kommer att göras. Bloggarna bör antingen vara skrivna i Finland, tangera Finland eller
dess närområden eller annars vara sådana att antingen deras skribenter eller tema är anknutna till Finland.


Priskategorierna 2012

 

  • bästa enmansblogg

  • bästa gemensamma blogg

  • bästa skribent (enmansblogg eller reguliär skribent i en gemensam blogg)


Juryn består av representanter för Agricola, Historiska Föreningen och Suomen historiallinen seura. Priset utdelas i slutet av oktober 2012.

Förslag kan skickas till adressen historiablogipalkinto@gmail.com före den 15.8.2012.

Med hjälp av förslagen kompletteras också Agricolanätverkets blogglista.

Tilläggsinformation: FD, docent Anu Lahtinen, anu.z.lahtinen( at )helsinki.fi.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer