Historisk Tidskrift för Finland 1/2012

HTF 1/2012 (årg. 97)

Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Förändring (s. 1)

Anders Ahlbäck och Ann-Catrin Östman, Manligt medborgarskap och samhällsreformer i Finland, 1918–1960 (s. 2–16)

Pirjo Markkola och Ann-Catrin Östman, Torparfrågan tillspetsas. Frigörelse, oberoende och arbete – 1918 års torparlagstiftning ur mansperspektiv (s. 17–41)

Anders Ahlbäck, Ärans och hjältarnas anspråk. Militär manlighet och de svenskspråkiga männens medborgarskap i det nya Finland, 1918–1925 (s. 42–74)

Matias Kaihovirta, Skjutövningar och pennfäktning. Manliga medborgarideal och politisk verksamhet i Billnäs brukssamhälle, ca 1918–1930 (s. 75–94)

Ville Kivimäki, Militärpsykologi och föränderliga uppfattningar om män. Finländska soldater som föremål för psykologiska observationer 1944–1956 (s. 95–126)

Hanna Lindberg, Aktiva, kunniga, sociala arbetare. Den arbetande mannen som problem och objekt i 1950-talets socialpolitiska forskning (s. 127–149)

 

Granskningar

Nils Erik Villstrand, Sveriges historia 1600–1721. Av Kasper Kepsu (s. 150–155)

Mona Rautelin, En förutbestämd sanning. Barnamord och delaktighet i 1700-talets Finland belysta genom kön, kropp och social kontroll. Av Marie Lindstedt Cronberg (s. 156–161)

 

Från fältet

Historiska föreningen 2011. Av Sophie Litonius (s. 162–165)

Historiska samfundet i Åbo 2011. Av Anna Sundelin (s. 166–167)

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Patrik Aaltonen (s. 168–171)

 

Medarbetare i detta nummer (s. 172)

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer