Historisk Tidskrift för Finland 1/2014

HTF 1/2014 (årg. 99)

Innehåll:

Britt-Marie Villstrand, Veteraner på piedestal femtio år efter 1808–09 års krig

Carina Nynäs, Läkaren Linné, kvinnorna och barnen. Livets, hälsans, kärlekens och dödens empiri

Översikter och meddelanden

Aleksandr Sapozjnikov, Gerillakrigen i Finland 1808 och Ryssland 1812 – en jämförelse

Granskningar

E. E. Rytjalovskij (red.), Poltavskaja bitva 27 ijunja 1709 goda. Dokumenty i materialy. Av Eljas Orrman

Yrjö Kaukiainen, Risto Marjomaa & Jouko Nurmiainen (toim.), Viipurin läänin historia IV. Vanhan Suomen aika. Av Ulla Ijäs

Lars Garpenhag, Kriminaldårar. Sinnessjuka brottslingar och straffrihet i Sverige, ca 1850–1930. Av Mona Rautelin

Patrik Lundell, Attentatet mot Hiertas minne. Studier i den svenska pressens mediehistoria. Av Lars-Folke Landgrén

Eva Danielson & Märta Ramsten, Du gamla, du friska. Från folkvisa till nationalsång. Av Henry Rask

Från fältet

Historiska föreningen 2013. Av Sophie Holm

Historiska samfundet i Åbo 2013. Av Laura Hollsten

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Maria Miinalainen

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer