Historisk Tidskrift för Finland 1/2015

HTF 1/2015 (årg. 100)

Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Historisk Tidskrift för Finland

Sofia Aittomaa, Kejsarinnans sten. Från lojalism via revolutionsyra och nationalism till rehabilitering

Översikter och meddelanden

Göran Anderberg, Till frågan om varför Gustav III gick i krig mot Ryssland

Lars-Folke Landgrén, Finlands grafiska industri och inbördeskriget 1918

Granskningar

Jyrki Knuutila, Soturi, kuningas ja pyhimys. Pyhän Olavin kultti osana kristillistymistä Suomessa 1200-luvulta 1500-luvun puoliväliin. Av Markus Hiekkanen

Seppo Aalto, Krigsstaden. Helsingfors Gammelstads historia 1550–1639. Av Lars-Folke Landgrén

Kasper Kepsu, Den besvärliga provinsen. Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet. Av Nils Erik Villstrand

Arja Rantanen, Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721–1868. Av Per Sörlin

Diskussion

Mera om S:t Erik och S:t Henrik – svar på Eljas Orrmans diskussionsinlägg. Av Mikko Heikkilä

Ytterligare om S:t Erik och S:t Henrik – svar till Mikko Heikkilä. Av Eljas Orrman


Från fältet

Historiska föreningen 2014. Av Nina Johansson

Historiska samfundet i Åbo 2014. Av Mats Wickström

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Maria Miinalainen

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer